PN - 15/19 Usługi analiz i raportowania w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w GPSK wraz z dostawą licencji programów do automatycznego pobierania danych z SZOI NFZ

Treść ogłoszenia - zamieszczono 18-04-2019

SIWZ- zamieszczono 18-04-2019

Zał nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia - zamieszczono 18-04-2019

Zał nr 2- formularz oferty - zamieszczono 18-04-2019

Zał nr 3 – formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono 18-04-2019

Zał. nr 4 – oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 18-04-2019

Zał nr 5 – wzór umowy - zamieszczono 18-04-2019

Załącznik do umowy BHP- zamieszczono 18-04-2019

Załącznik do umowy - umowa powierzenia danych osobowych- zamieszczono 18-04-2019

Załącznik do umowy - zasady zdlanego dostępu - zamieszczono 18-04-2019

Zmiana treści SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono 25-04-2019

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia - zamieszczono 25-04-2019

Zał nr 3 – formularz asortymentowo-cenowy po zmianie - zamieszczono 25-04-2019

Zał nr 5 – wzór umowy po zmienie- zamieszczono 25-04-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 30-04-2019

Informacja o wyborze oferty - zamieszczono 09-05-2019