PN - 13/19 Usługi nadzoru autorskiego dla systemu Eskulap i Simple

Treść ogłoszenia -  zamieszczono 18-03-2019

SIWZ - zamieszczono 18-03-2019

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla częsci nr 1; dla części nr 2 - zamieszczono 18-03-2019

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - zamieszczono 18-03-2019

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 18-03-2019

Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy cz. 1 - zamieszczono 18-03-2019

Zał. nr 4a do SIWZ - Projekt umowy cz. 2 - zamieszczono 18-03-2019

Załączniki do umowy

Zasady zdalnego dostępu - zamieszczono 18-03-2019

Wymagania BHP - zamieszczono 18-03-2019

Wzór umowy powierzenia danych osobowych -  zamieszczono 18-03-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - ZMIANA TERMINU SKŁĄDANIA OFERT - zamieszczono 25-03-2019

Ogłoszenie o zminie ogłoszenia - zamieszczono 25-03-2019

Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy cz. 1 po zmianie - zamieszczono 25-03-2019

Zał. nr 4a do SIWZ - Projekt umowy cz. 2 po zmianie - zamieszczono 25-03-2019

Informacja z otwarcia ofertzamieszczono 28-03-2019

Informacja o unieważnieniu cz.1zamieszczono 02-04-2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2  - zamieszczono 11-04-2019