PN-03/19 Dostawa produktów spożywczych: nabiał, tłuszcze roślinne

Treść ogłoszenia -  zamieszczono 06-02-2019

SIWZ - zamieszczono 06-02-2019

Formularz asortymentowo-cenowy - zał 1 - zamieszczono 06-02-2019

Formularz ofertowy - zał 2 - zamieszczono 06-02-2019

Oświadczenie wykonawcy - zał 3 - zamieszczono 06-02-2019

Poziomy zanieczyszczeń - zamieszczono 06-02-2019

Projekt umowy dostawy - zamieszczono 06-02-2019

Wymagania BHP - zamieszczono 06-02-2019

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 11-02-2019

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - zamieszczono 14-02-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 18-02-2019

Informacja o wyborze - zamieszczono 11-03-2019