PN - 45/18 Dostawa artykułów spożywczych dostawę artykułów spożywczych (mrożonki, jajka, miód, przyprawy, artykuły sypkie, przetwory warzywno – owocowe, pieczywo)

Treść ogłoszenia -  zamieszczono 11-01-2019

SIWZ - zamieszczono 11-01-2019

Formularz asortymentowo-cenowy - zał 1 - zamieszczono 11-01-2019

Formularz ofertowy - zał 2 - zamieszczono 11-01-2019

Oświadczenie wykonawcy - zał 3 - zamieszczono 11-01-2019

Poziomy zanieczyszczeń - zamieszczono 11-01-2019

Projekt umowy dostawy - zamieszczono 11-01-2019

Wymagania BHP - zamieszczono 11-01-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 16-01-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 21-01-2019

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 19-02-2019

Informacja o ponownym wyborze oferty - cz. 5 - zamieszczono 22-02-2019